Anells Liesegang en la Vall

El glossari geològic definix als anells de Liesegang * (Liesegang rings) com a bandes o anells concèntrics, secundaris, causats per la precipitació rítmica de fluids saturats en les roques.

Es tracta de franges (en formes irregulars circulars o lineals) que es produïxen per una reacció química interna en roques poroses (per exemple el rodeno) on l’aigua (durant el seu procés de compactació) crega vidres (òxid i hidròxids de ferro) que són més resistents a l’erosió posterior (obstruïx els espais porosos entre els grans d’arena), creant-se estes curioses bandes.

En el terme de la Vall d’Uixó, tenim un exemple molt visible i especial dels anells de Liesegang, ho trobarem en l’ascensió a la penya Migdia des d’Aigualit, i l’interés d’esta formació, no sols es geològic sinó també paisatgístic.

sit-liesegang

anillos_lieseng

També podem trobar exemples, més cridaners per la seua tonalitat en les pedres arenoses de rodeno de la Mina La Murta (pedrera de La Corralisa) .

anells-murta-situacio

anillos-mina-murta-ok

Els anells es formen per uns processos geoquímics i de reorganització textural, normalment produïts abans de la consolidació total de la pedra. Es formen durant la diagénesis, que és el conjunt de processos de formació d’una roca sedimentària a partir de sediments, com ara compactació, recristal·lització o cementació. La diagénesis es produïx en l’interior dels primers 5 o 6 km de la escorça terrestre a temperatures inferiors a 150-200 °C; més enllà es considera ja metamorfisme.

La diagénesis convertix així les graves en conglomerats, les arenes en arenoses, les argiles en lutitas, els fangs calcaris en calcàries o dolomies, les cendres volcàniques en cineritas, etc.

Així que quan camines pel nostre terme municipal, i veges les pedres de rodeno o calcàries, observa-les segur que les voras de manera diferent.

Per eixemple pujant per la muntanyeta de Sant Antoni, desviantmos cap al Racó de les Paleretes (drecera en la senda que ens porta al coll on tenim el Camí de Garrut o el inici de l’Ascenció a Pipa per la Balona), també podem topetar unes lloses, aquestes en terra i de gran tamany i amb els anells perfectament visibles.

liesegang-4

També pots observar un ejemple molt cridaner quasi en la cima de Pipa, en les pedres que fan d’escalons.

liesegang-5

En les localitats veïnes també és freqüent trobar-los, en la Vilavella també són molt comuns en les pedres de rodeno, en el museu local hi ha exemples.

anillos-vilavella

La Serra d’Albarrasí també té uns molt bonics en Bezas.

Molt coneguts són els anells Leisegang en l’illa de La Gomera (Canàries).

* Agafen aquest nom per el químic alemá Liesegang qui els va descubrir en 1896.

Fernando Martínez Beltrán


Anillos Liesegang

El glosario geológico define a los anillos de Liesegang ( Liesegang rings) como bandas o anillos concéntricos, secundarios, causados por la precipitación rítmica de fluidos saturados en las rocas.

Se trata de franjas (en formas circulares o lineales) que se producen, primero por una reacción química interna en rocas porosas (por ejemplo el rodeno) en donde el agua (durante su proceso de compactación) crea cristales (óxido e hidróxidos de hierro) que son más resistentes a la erosión posterior (obstruye los espacios porosos entre los granos de arena), creándose estas curiosas bandas.

En el término de la Vall d’Uixó, tenemos un ejemplo muy visible y especial de los anillos de Liesegang, lo encontraremos en la ascensión a la peña Migdia desde Aigüalit, y  el interés de esta formación, no sólo es geológico sino también paisajístico.

Tambíen se pueden encontrar ejemplos, más llamativos por su colorido en las piedras arenosas de la Mina la Murta (Partida La Corraliza)

FMB

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.